Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση δύο κινητών.


1) Η εξίσωση της κίνησης στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση είναι x=x0+υ(t-t0)
Για το πρώτο κινητό:
x1= υ1·t = 10·t (μονάδες στο S.Ι.) (1)
Για το δεύτερο κινητό:
x2= x0+ υ2·t = 20 + 6·t (μονάδες στο S.Ι.) (2)
2) Τη στιγμή που το πρώτο κινητό θα φτάσει το δεύτερο x1=x2 και από (1) και (2) έχουμε:
10t= 20+6t ή
10t-6t = 20 ή
4t = 20 ή
t= 5s.
3) Με αντικατάσταση στην (1) παίρνουμε:
x1= 10·5 m = 50 m.
4) Το διάγραμμα της θέσης των δύο κινητών είναι όπως στο παρακάτω διάγραμμα.