Ηλεκτρονιακή δομή και χημική συμπεριφορά.

.
Η ηλεκτρονιακή δομή του Α είναι: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p4.

Ενώ του Β: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 5s1.
Το άτομο Β έχει 5 στοιβάδες, ενώ το Α 4, οπότε οι ακτίνα του Β είναι μεγαλύτερη.
Οι ηλεκτρονιακοί τύποι είναι οι παρακάτω:
και

Το οξείδιο ΑΟ2 είναι ομοιοπολική ένωση άρα ασθενείς δυνάμεις μεταξύ των μορίων, πράγμα που σημαίνει ότι το αέριο πιθανότατα είναι αέριο (ή έστω υγρό λόγω μεγάλου Μr).
To B2O είναι ιοντική ένωση άρα έχουμε κρυστάλλους με μεγάλο Σ.Τ.
ΑΟ2 + Η2Ο → Η2ΑΟ3 (οξύ)
Β2Ο + Η2Ο → 2 Β(ΟΗ) (βάση)
Η2ΑΟ3 + 2 Β(ΟΗ) → 2 Β2ΑΟ3 +2 Η2Ο (εξουδετέρωση)