Αμείωτη και φθίνουσα Ηλεκτρική Ταλάντωση.

Το πρώτο κύκλωμα θα πραγματοποιήσει αμείωτη ηλεκτρική ταλάντωση, ενώ το δεύτερο φθίνουσα, έτσι οι γραφικές παραστάσεις θα είναι:

Στη φθίνουσα ταλάντωση η περίοδος είναι λίγο μεγαλύτερη, οπότε μεταξύ των τιμών που μας δίνονται επιλέγουμε το iii) Τ/4= 1,1μs.