1ος Κανόνας Kirchhoff.

Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αντιστάτη φαίνεται στο σχήμα:

 

Από τον 1ο κανόνα του Kirchhoff για τον κόμβο Α έχουμε:

Ι12+ Ι3 → Ι213=10 Α- 3 Α=7 Α.

Επίσης από τν κόμβο Β έχουμε:

Ι24+ Ι6 → Ι426 = 7 Α-2 Α=5 Α.

Ενώ στον κόμβο Γ:

Ι534=3 Α+ 5 Α = 8 Α.