Νόμος του Ohm και 1ος κανόνας Kirchhoff.

image0015.png

Η  τάση στα άκρα του αντιστάτη R2 είναι V=Ι2R2=0,3·20V= 6V, αλλά η ίδια τάση επικρατεί και στα άκρα των άλλων δύο αντιστατών, οπότε:

Ι3= V/R3=6/15A =0,4 A.

Από τον 1ο Κανόνα του Kirchoff έχουμε ΙΑ123 όπου ΙΑ η ένταση που διαρρέει το αμπερόμετρο, Ι=0,8 Α. Συνεπώς Ι1=0,8-0,3-0,4 = 0,1 Α και από τον νόμο του Οhm για τον αντιστάτη R1 έχουμε:

R1=V/Ι1=6/0,1Ω=60Ω.