Χαρακτηριστική καμπύλη αγωγών.

ο νόμος του Οhm ισχύει.

  R1=5Ω,   R2=2,5Ω.

 S2=4mm2.

 Ι1=8 Α και Ι2= 16 Α.

 

Ι1=0,1 Α και Ι2= 0,2 Α.


Δείτε την λύση σε pdf.