Σύνδεση αντιστάσεων και εφαρμογή του νόμου Οhm.

Rολ=10Ω

Ιολ=4 Α

Ι12=2 Α

Ι34=1 Α

Δείτε την λύση σε pdf