Δύναμη Ελατηρίου.K=400N/m

Τ= 80Ν.

α= 20m/s2

Δείτε την λύση σε pdf