Τι κίνηση κάνει το φορτισμένο σωματίδιο;


Προς τα δεξιά.


y=9m

Ταλάντωση.

Δείτε την λύση σε pdf.