Χημική Κινητική και γραφικές παραστάσεις.

η πάνω καμπύλη αντιστοιχεί στην ουσία Α και η κάτω στην ουσία Β.
Δείτε την λύση σε pdf