Νόμος του Οhm σε κλειστό κύκλωμα.I= 4 A.

VBΓ=20V

η ένταση του ρεύματος θα αυξηθεί.

η ΗΕΔ παραμένει σταθερή.

μειώνεται η πολική τάση.

Ρ= 320W.

Δείτε την λύση σε pdf