Δύο κινήσεις.

F=mα=2·5Ν=10Ν.


Δείτε την λύση σε pdf