Ισόχωρη ή ισοβαρής αντίδραση.

p=2atm.

Vαρχ= 20L.

Vτ=40L.

tΒ= 90s.


Δείτε την λύση σε pdf