Κίνηση με επιστροφή.

  1. α= - 2m/s2 και  υ1=  6m/s.
  2. t2 =4s.
  3. t3=7s. και x=21m.
  4. t4=10s. 
Δείτε την λύση σε pdf.