Απόδοση κύκλου.

  1. Στην αδιαβατική συμπίεση το αέριο παίρνει ενέργεια μέσω έργου, ενώ στην ισόχωρη ψύξη αποβάλλει ενέργεια μέσω θερμότητας.
  2.  Q=5/3·360J=600J.
  3. e= 0,15
 

Δείτε την λύση σε pdf.