Κίνηση συστήματος δύο σωμάτων.

mΑ= 2kg.

υΒ=10m/s.

υΑ= 16m/s.


Δείτε την λύση σε pdf.