Ισχύς ρεύματος και θερμική ισχύς.

Ρ=100W

ΔQ/Δt=12,5J/s

Ρμηχ=87,5W

Δείτε την λύση σε pdf