Βραχυκύκλωμα και λαμπτήρας.

Κλείνοντας το διακόπτη βραχυκυκλώνουμε την αντίσταση R2 οπότε μειώνεται η ολική αντίσταση και η ένδειξη του αμπερομέτρου αυξάνεται.

Αν καεί η λάμπα η ολική αντίσταση αυξάνεται (στην παράλληλη σύνδεση η ολική αντίσταση είναι μικρότερη από την μικρότερη των συνδεομένων αντιστάσεων) και η ένδειξη του αμπερομέτρου μειώνεται.

Ι1=3 Α

Ι2= 0,46 Α


Μπορείτε να δείτε την λύση σε pdf