Κίνηση ράβδου.

Ο  υ0=10m/s, 

 του Α υΑ=16m/s.


Δείτε την λύση σε pdf.