Αν κλείσουμε τον διακόπτη;


Με το κλείσιμο του διακόπτη οι R1 και R3 συνδέονται παράλληλα και R13=R1R2/(R1+R2) = R/2.

Έτσι η ολική αντίσταση είναι Rολ=R/2+ R= 1,5R.

V1ολR13=Ι·R/2, ενώ V2 = Ιολ·R, συνεπώς V2=2V1 και V1=V/3

Με βάση αυτά οι απαντήσεις είναι:

 

Η ολική αντίσταση αυξάνεται. Λ.

Οι εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέουν τους αντιστάτες R1 και R2 είναι ίσες. Λ.

Οι εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέουν τους αντιστάτες R1 και R3 είναι ίσες. Σ.

Για τις τάσεις στα άκρα των αντιστάσεων R1 και R2  ισχύει V2=2V1. Σ.

Ισχύει V1=V/2  Λ.