Τμήμα κυκλώματος.

UΑ=20J

UΒ= 60J

UΓ= 48J.

 ηλεκτρική πηγή.

 ένας καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας ( ένας αποδέκτης; ένας αντιστάτης;)

Ρ= -28W.


Δείτε την λύση σε pdf.