Σύνδεση αντιστατών.

R/2

3R/5


Δείτε την λύση σε pdf