Τάση και διαφορά δυναμικού.


VΑΒ=8V

VΓΔ=V=4V

VΒΔ= 0

VΓΔ=V=4V

Ι1=2 Α

VΑΒ=8V

VΒΔ= - 4V

Ι2=4 Α

Ι = 2 Α.


Δείτε την λύση σε pdf