Δυναμικά και φορτίο πυκνωτή.

VΒΓ= 3V.

 VΑΒ= 5V.

VΒΔ= -3V.

VΔΓ= 6V.

q= 30μC.

VΒ=3V

VΔ= 6V.

Δείτε την λύση σε pdf.