Ένδειξη αμπερομέτρου.

Ι= 5 Α

Η V1=0, V2=V2=V=30V.

Ι=2 Α

V1 =Ι·R1=2·10V=20V.

V2=10V


Δείτε την λύση σε pdf