Θερμική μηχανή.

ΑΒ: Ισόχωρη θέρμανση. ΒΓ: Αδιαβατική εκτόνωση. ΓΑ: Ισοβαρής ψύξη.
 γ=5/3
Wολ=  160J.
QΑΒ=480J.
e= 1/3
ec=0,8


Δείτε την λύση σε pdf