Μεταβλητή δύναμη και μέγιστη ταχύτητα.

υ=υ0+α·t = 4m/s+2m/s2·3s= 10m/s.

 

υ=υ0+Δυ= 4m/s+ 3m/s=7m/s.

 

t1=2s.

 

υ2=10m/s.

 

Δt=4s.


Δείτε την λύση σε pdf.