Στάσιμο κύμα από ανάκλαση. Στιγμιότυπο.


υ1=0  υ2= -0,2·π m/s υ3= + 0,4·π m/s.Δείτε τη λύση σε pdf.