Δυναμική και κάποιες γραφικές παραστάσεις.α=2,5m/s2.
Δείτε την λύση σε pdf