Κατακόρυφη βολή και κάποια συμπεράσματα.

y= ymax=hmax=  = 45m.

οπότε ή t1=2s  ή t2=4s.

υ1= υ0-g·t= (30-10·2)m/s = 10m/s και

υ2= υ0-g·t= (30-10·4)m/s = - 10 m/s.

tολ=6s

υτελ= υ0-g·t= 30-10·6 = -30 m/s


Δείτε την λύση σε pdf