Ογκομέτρηση.

C=0,1Μ

 το διάλυμα C έχει pΗd9,2.

pΗ= 7

μετά την πλήρη εξουδετέρωση το διάλυμα Β είναι όξινο αφού το ΝΗ4+ είναι το συζυγές οξύ της ΝΗ3.

Αντίθετα κατά την πλήρη εξουδετέρωση μιας ισχυρής βάσης από ένα ισχυρό οξύ το διάλυμα D είναι ουδέτερο.

 

Δείτε την λύση σε pdf