Εύρεση του νόμου ταχύτητας αντίδρασης.

x+y=2

υ= 4·[Α]·[Β]

 

υ=Κ[Α]·[Β] = 0,288 mol/L·s.


Δείτε την λύση σε pdf