Ποιότητα Θερμότητας

α) 0

β) 250J.

γ) 400J.

δ)  500J.


Δείτε την λύση σε pdf