Ηλεκτρική ενέργεια.

VΒΓ=20V.

VΑΒ= 30V.

Ι=3 Α, Ι2=1 Α.

Q12R1t=9·10·2J=180J.

 ΕΣ=VΒΓ·Ι·t = 20·1·2J=40J.


Δείτε την λύση σε pdf