Αντίσταση λαμπτήρα.


R=6Ω

Rολ=14Ω


Δείτε την λύση σε pdf