Κατακόρυφη βολή και γραφικές παραστάσεις.


Δείτε την λύση σε pdf