Να σχεδιαστεί η δύναμη.

Αφού το σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα ΣF=0.

Οι δυνάμεις όμως που ασκούνται πάνω του είναι μόνο δύο. Το βάρος του από τη Γη και η αναφερόμενη δύναμη F. Συνεπώς οι δύο δυνάμεις είναι αντίθετες, το μέτρο της δύναμης είναι F=10Ν, ενώ η κατεύθυνσή της είναι κατακόρυφη με φορά προς τα πάνω, όπως στο σχήμα.