Ποια η εξίσωση του στάσιμου κύματος;


y= 0,2·ημ(2πt+ π/2)  (μονάδες στο S.Ι.)


yy= - 0,2 ημπx·συν2πt


 

Μπορείτε να δείτε την λύση σε pdf.