Στάσιμο κύμα πάνω σε χορδή.


l =1m.

y=0,1·συν(5πx)·ημ(20πt)

 

δεν σχηματίζεται στάσιμο κύμα πάνω στη χορδή,

υmax=0.


Δείτε την λύση σε pdf.