ΚΥΜΑΤΑ. Η πηγή είναι αλλού….

y1 = 0,1·ημ2π(5t+x/2)

yπ= 0,1·ημ(10πt+6π)  

y2= 0,1·ημ2π(5t- x/2+6)


Δείτε την λύση σε pdf.