Ισορροπία.

.

Αν η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται σε ένα σώμα είναι μηδέν, τότε το σώμα μπορεί:  

  • Να ηρεμεί.       Σ.
  • Να κινείται ευθύγραμμα και ομαλά.       Σ.
  • Να κινείται ευθύγραμμα ομαλά μεταβαλλόμενα. Λ.
  • Να βρίσκεται σε αεροπλάνο που κινείται με σταθερή ταχύτητα.   Σ.
  • Να βρίσκεται μέσα σε λεωφορείο που ανεβαίνει με σταθερή ταχύτητα σε ανηφορικό δρόμο.  Σ.

Ποιες από τις παραπάνω περιπτώσεις μπορεί να συμβαίνουν;