Ακτίνα και Περίοδος στο ΟΜΠ.

  1. Το σωματίδιο με την μεγαλύτερη ταχύτητα, το Σ2, διαγράφει και τον μεγαλύτερο κύκλο.
  2. Το φορτίο αυτό είναι αρνητικό.
  3. Η ακτίνα δίνεται από τη σχέση:
  4. R=mυ/Βq και αφού υ2=2υ1 άρα και R2=2R1 = 4cm.
  5. Η περίοδος δίνεται από την εξίσωση:

Τ=2πm/Βq άρα θα έχουν ίσες περιόδους.