Δύναμη και μεταβολή της ορμής.

Η μέση δύναμη που δέχεται η μπάλα από το τζάμι ισούται με το ρυθμό μεταβολής της ορμής της, δηλαδή:

F= ΔΡ/Δt

Για την μπάλα Α: F1= ΔΡ/Δt= (0-mυ0)/Δt= - mυ0/Δt (1)

Για την Β μπάλα: F2= ΔΡ/Δt= (-mυ1-mυ)/Δt = - m(υ10)/Δt (2)

Με διαίρεση κατά μέλη των (1) και (2) έχουμε:

F1/F2= υ0/(υ10).

Από όπου προκύπτει ότι η F2 είναι μεγαλύτερη από την δύναμη F1 που ασκήθηκε στην Α σφαίρα. Αλλά αν η δεύτερη μπάλα Β δέχτηκε την μεγαλύτερη δύναμη, τότε άσκησε και μεγαλύτερη δύναμη (δράση-αντίδραση) στο τζάμι.

Άρα την δεύτερη φορά είναι πιθανότερο να σπάσει το τζάμι.