Μόνο για καθηγητές..

Η ορμή πριν την κρούση είναι κατακόρυφη με φορά προς τα κάτω, ενώ μετά την κρούση το σώμα Α θα κινηθεί οριζόντια, συνεπώς θα έχουμε και οριζόντια συνιστώσα της ορμής. Η ορμή λοιπόν δεν διατηρείται.

Και πώς μπορύμε να βρούμε την κοινή ταχύτητα μετά την κρούση;

Δείτε μια αναλυτική μελέτη από ΕΔΩ.