Έργο δύναμης και σταθερή ταχύτητα.

Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο επίπεδο με την επίδραση οριζόντιας δύναμης F, με σταθερή ταχύτητα.
Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:

  1. Το επίπεδο δεν είναι λείο.
  2. Το έργο του βάρους είναι μηδέν, επειδή το βάρος είναι διατηρητική δύναμη.
  3. Το έργο της δύναμης F είναι θετικό, άρα το σώμα παίρνει ενέργεια μέσω της δύναμης F.
  4. Το έργο της τριβής είναι αρνητικό, άρα το σώμα χάνει ενέργεια η οποία γίνεται κινητική.
  5. Η κινητική ενέργεια του σώματος αυξάνεται.

Απάντηση:

Σ

Λ

Σ

Λ

Λ