Δράση-Αντίδραση και επιτάχυνση.

Για τη θέση που το ελατήριο έχει συσπείρωση x, οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα είναι το βάρος του και η δύναμη από το ελατήριο.

ΣF=m·α ή

Β-Fελ= m·α ή

Fελ= mg-mα = 4·10Ν-4·4Ν= 24Ν

Με βάση τον 3ο Νόμο του Νεύτωνα ( δράση αντίδραση) το σώμα ασκεί στο ελατήριο την αντίδραση της Fελ, με φορά προς τα κάτω και μέτρο 24Ν.