Αντίσταση του αέρα.

Η μηχανική ενέργεια στην αρχική θέση Α είναι:

Ε=U= mgh1 = 4·10·2,8 J=112 J.

Ενώ στη θέση Γ:

Ε=U+Κ= mgh2+ ½ mυ2= 4·10·2J + ½ 4·42J = 80J+32J = 112J.

Η μηχανική ενέργεια παρέμεινε σταθερή, άρα στο σώμα δεν ασκήθηκε μη συντηρητική δύναμη, όπως είναι η αντίσταση του αέρα.