Φαινόμενο Doppler και εξετάσεις.

Έστω υ1 η ταχύτητα του μοτοσικλετιστή και υ2 του περιπολικού και έστω ότι το περιπολικό φτάνει τον μοτοσικλετιστή στη θέση Α, έχοντας μετατοπισθεί κατά x2, ενώ ο μοτοσικλετιστής κατά x1. Θα έχουμε:

x11·t και x22·t, αλλά x2-x1= 200m δηλαδή

υ2t-υ1t=200. → υ21=20 (1)

Η συχνότητα που ακούει ο μοτοσικλετιστής καθώς προπορεύεται είναι:

f1= (υ-υ1)·f/(υ-υ2) ή

3100= (340-υ1)·2900/(340-υ2) (2)

Με λύση του συστήματος (1) και (2) βρίσκουμε υ1=30m/s και υ2=50m/s.

Μόλις σταματήσει ο μοτοσικλετιστής θα ακούει ήχο συχνότητας f2 όπου

f2= υ·f/(υ+υ2) = 340·2900/(340+50) Ηz= 2528 Ηz