Πότε καίγεται ο λαμπτήρας.

  1. Μόλις κλείσουμε τον Δ1 ο αντιστάτης βραχυκυκλώνεται και το ρεύμα που διαρρέει την λάμπα αυξάνεται και μπορεί να καεί.
  2. Κλείνοντας τον Δ2 βραχυκυκλώνεται η λάμπα και σβήνει.
  3. Κλείνοντας και τους δύο διακόπτες βραχυκυκλώνεται η πηγή και η λάμπα σβήνει.