Στροφορμή υλικού σημείου.

Ένα υλικό σημείο κινείται πάνω στο επίπδο xy με ταχύτητα υ, όπως στο σχήμα.

Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:

  1. Η στροφορμή του υλικού σημείου ως προς τον άξονα x είναι L=mυr.
  2. Η στροφορμή του υλικού σημείου ως προς τον άξονα x είναι L=mυ·(AO).
  3. Η στροφορμή του υλικού σημείου ως προς τον άξονα y είναι μηδέν.
  4. Η στροφορμή του υλικού σημείου ως προς τον άξονα z που είναι κάθετος στο επίπεδο στο σημείο Ο, έχει μέτρο L=mυr.
  5. Η στροφορμή του υλικού σημείου ως προς τον άξονα z που είναι κάθετος στο επίπεδο στο σημείο Ο, έχει μέτρο L=mυ·(ΑΟ).
  6. Η στροφορμή του υλικού σημείου ως προς τον άξονα z που είναι κάθετος στο επίπεδο στο σημείο Ο, είναι κάθετη στο επίπεδο xy, με φορά προς τα μέσα.

Μια εφαρμογή:

Ο δίσκος του σχήματος στρέφεται γύρω από τον κατακόρυφο άξονά του που περνά από το κέντρο του, με γωνιακή ταχύτητα ω. Ένα υλικό σημείο πέφτει ελεύθερα και σε μια στιγμή έχει ταχύτητα υ, όπως στο σχήμα. Πόση είναι η συνολική στροφορμή του συτήματος ως προς τον άξονα περιστροφής του δίσκου;

Απάντηση:

Το σωματίδιο κινείται πάνω στο επίπεδο xy, οπότε δεν έχει στροφορμή ούτε ως προς τον άξονα x, ούτε ως προς τον y. Στροφορμή έχει μόνο ως προς τον άξονα z, η οποία έχει μέτρο ίσο με το γινόμενο της ορμής (mυ) επί την απόσταση μεταξύ του άξονα z και του φορέα της ορμής, στο παράδειγμά μας η απόσταση αυτή είναι η (ΑΟ).

Με βάση τα παραπάνω οι προτάσεις είναι:

Λ

Λ

Σ

Λ

Σ

Σ

Το υλικό σημείο δεν έχει στροφορμή ως προς τον άξονα z, οπότε η συνολική στροφορμή του στήματος είναι αυτή του δίσκου, δηλαδή:

Lολ= Ι·ω